Методът Монтесори и защо е полезен за децата ни?

Монтесори е метод на обучение, който се основава на самонасочена дейност, практическо обучение и съвместна игра. В Монтесори класни стаи децата правят творчески избор в своето обучение, докато класната стая и учителят предлагат дейности, подходящи за възрастта. Децата работят в групи и индивидуално, за да открият и изследват знанията за света, развивайки своя максимален потенциал.

Здравословно хранене за деца

Какво е здравословно хранене?

Добрата храна е от съществена важност за развитието, доброто здраве и растеж на  детето. Здравословното хранене в детството означава намаляване на шансовете за развитие а хронични заболявания като например сърдечни проблеми, диабет тип 2, затлъстяване и други.